Projekty

Prasko Południowe Prezentacje

 

 

„Abecadło warszawskie” integracja poprzez teatr (2020).

Działanie współfinansowane przez urząd m.st Warszawy.

Utworzona została amatorska trupa teatralna, w skład której weszły dzieci czeczeńskie, polskie i ukraińskie z lokalnej świetlicy socjoterapeutycznej na pl. Hallera 5 należącej do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Praga Północ TPD. Wspólnie z artystami teatru Sceny Lubelska 30/32 ( A. Brzozowicz, D. Kunowski) stworzone zostały dwa spektakle w języku angielskim. Spektakle miały formę teatru kukiełkowego i maskowego i poruszały tematykę współczesnego wizerunku Warszawy, miasta nowoczesnego, otwartego, wielokulturowego, szanującego swoje dziedzictwo i historię. Materiałem służącymi do budowania scenariuszy występów stała się współczesna literatura dziecięca i młodzieżowa o tematyce odwołującej się do historii Warszawy oraz teksty stworzone przez dzieci w prowadzonych specjalnie do tego celu warsztatach integracyjnych i warsztatach teatralnych.

Projekt jest kontynuacją działań, które podejmujemy w rozwijaniu kompetencji kulturowych i artystycznych młodych warszawiaków, budowaniu postaw współpracy, kreatywności i komunikacji. Poprzednie doświadczenia pracy z dziećmi pokazały nam jak bardzo skuteczne i potrzebne w Warszawie są działania opierające się na nowoczesnej formie edukacji kulturalnej i społecznej.

„Bazyli from Krzywe Koło street” - YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=HnXxvgoDi4s
"Mermaid Ellen" - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IDr_g01ayDY

 

 

"Róża ze Skaryszewskiej" - pokazy (2020).

Spektakl otrzymał I WARSZAWSKĄ NAGRODĘ EDUKACJI KULTURALNEJ 2019, jako świadectwo docenienia wysokiej wartości artystycznej spektaklu i uznania za wybitne osiągnięcia w obszarze teatru autorskiego. "Róża ze Skaryszewskiej" to opowieść o Warszawie i warszawiakach. Spektakl jest podróżą przez ożywiony album wspomnień mieszkańców kamienicy na Skaryszewskie 10, w tym głównej bohaterki pani Róży Karweckiej, która mieszkała na powojennej warszawskiej Pradze od roku 1945 aż do dziś. Budynek ten stoi w pobliżu dawnego Dworca Terespolskiego i obecnego Dworca Wschodniego, ważnej historycznej stacji kolejowej w Warszawie, a z drugiej strony w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół przy Skaryszewskiej 8, w którym podczas okupacji mieścił się słynny obóz przejściowy, używany przez Niemców do przetrzymywania osób wywożonych na roboty do Niemiec. Po wojnie okolica ta zapisała się w historii i kulturze Warszawy m.in. dzięki tzw. ciuchom – jednemu z największych targowisk odzieżowych, działającemu zwłaszcza w latach 60. Podstawą scenariusza spektaklu są też wspomnienia mieszkańców zarejestrowane podczas filmowanych wywiadów. To co wyróżnia spektakl spośród innych prezentacji o tematyce historycznej to nowoczesne podejście do tematu, śmiała forma scenograficzna opierająca się na powiększonych czarno-białych kolażach fotograficznych, oraz narracyjną muzykę na żywo. Głowna bohaterka spektaklu pani Róża Karwecka została wyróżniona nagrodą Ireny Sendlerowej dla Ludzi czyniących dobro (2018), Nagrodą im. Heleny Radlińskiej - Animator Solidarności Codziennie oraz jest laureatką Konkursu Kamień Kamionka w kategorii "Mieszkaniec" (IV Edycja - 2016).

Dodatkowo do pokazów realizowana była wystawa pt. "Ulica Skaryszewska" oraz 20 minutowe spotkanie/warsztat z bohaterką i autorami przedstawienia.

Twórcami spektaklu są artyści Sceny Lubelskiej - reżyser i scenograf: Dariusz Kunowski; muzyk: Henio Małolepszy; aktorzy: Daniel Brzeziński, Piotr Herbich, Katarzyna Żytomirska i Agata Brzozowicz.

Projekt współfinansowany przez urząd m.st Warszawy.

 

 

Wystawa plenerowa "Edukacja na Kamionku" (2020) część projektu „Kamionkowskie kroniki edukacyjne” X festyn ulicy Skaryszewskiej 

Na wystawie plenerowej przedstawiliśmy dzieje edukacji w rejonie warszawy dzielnicy Praga Południe min. pierwszą szkołę powszechną na Kamionku - "Kazionnoje Sielskoje Grochowskoje Naczalnoje" ("Państwowa Grochowska Wiejska Szkoła Podstawowa"), mieszczącej się w drewnianym domu przy Grochowskiej 76, oraz historie szkół powszechnych przedwojennych i powojennych np. nr 90 przy

ulicy Zamojskiego, szkoły nr 57 wybudowanej w latach trzydziestych i zbombardowanej pod koniec okupacji, placówek ogólnokształcących (Liceum nr 19 ul. Zbaraska 1), szkolnictwa wyższego - Instytut Weterynarii. W tematykę historii placówek edukacyjnych wprowadzają nas materiały udostępnione przez zaproszone szkoły. W ramach odtwarzania historii przedstawimy też losy ludzi związanych z działalnością edukacyjną. Wystawa ma charakter "ruchomy" po przez 6 prezentacji na terenie zaproszonych szkół (zależnej od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie obejmujących placówki edukacyjne) z terenu Kamionka Dzielnicy Praga-Południe, w postaci 9 plansz prezentowanych na parkanach lub ścianach obiektów szkolnych.

Głównymi partnerami projektu są placówki edukacyjne:

Zespół Szkół Specjalnych nr 89, 

Szkoła Podstawowa nr 240 ul. Weterynaryjna 3

SP nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3 

Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida ul. Kamionkowska 36/44

LXXII Liceum im. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska 346/348

XIX Liceum im. Powstańców Warszawy ul. Zbaraska 1 

 

Wystawa plenerowa "Edukacja na Kamionku" jako jedyna część projektu realizowana, pozostałe elementy związane z festynem zostały zawieszone ze względu na panującą pandemię. 

 

Projekt współfinansowany przez Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe. 

 

Siekiera, motyka i dwie deski, Już jesteśmy na Skaryszewskiej” IX festyn ulicy Skaryszewskiej (2019)

Nastąpiła ponowna jak co roku integracja środowiska ulic: Skaryszewska – Lubelska oraz mieszkańców Dzielnicy Praga Południe po przez edukację historyczną i działania kulturalne.

Program: • Wystawa plenerowa – „Skaryszewska 1939 i lata okupacji” na parkanie kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej Skaryszewska 10, wystawa zrealizowana we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi, Odział Muzeum Warszawy, prezentacja książek dla dzieci - Bareja 7 Klub - Wydawnictwo „CzytaMisię”.• Prezentacja izb pamięci - Izba Pamięci Obozu Przejściowego „Dulag” w pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 (ul. Skaryszewska 8), Muzeum Środowiskowe Żołnierzy AK 5 Rejonu VIXXVI Obwód Praga siedziba Zakonu Pallotynów (ul. Skaryszewska12). • Zabawy i gry dla rodzin z dziećmi - "Śmieciuszki" warsztaty rękodzielnicze oparte na materiałach z recyclingu – Fundacja Sceny Lubelska 30/32, • Konkurs piłkarski dla dzieci i młodzieży Klub Sportowy „Delta” w Warszawie, Pracownia Małego Teatru Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, • Warsztaty „Stolica Mądrości” Klub Rodzinny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, • Warsztaty artystyczne "Malarnia" i "Lepiarnia" Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska 30/32, • Koncerty - Zespół Szkół Specjalnych nr 89, Koncert/warsztat „Strefa rytmu”, "A niech to szlagier!” śpiewają; Cała Praga śpiewa, Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy STAYnia, CzessBand, Mały przegląd grup Hip-hop, wystąpili; Motyl Rpw, Hope4street, Mc qwadrat, Saimon, Maisy RPW, Grey, Xanto. • Seminarium/prelekcja - „Skaryszewska i jej mieszkańcy – lata okupacji” spotkanie z Jolantą Wiśniewską (Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddział Muzeum Warszawy) i Różą Karwecką (Klub Sąsiada ul. Skaryszewska 10) • Pokazy - Akcja teatralna „Borowski ze Skaryszewskiej” Teatr PARADOX realizacja: młodzież LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, muzyka: Henio Małolepszy, • „Król i morze” spektakl dla dzieci i młodzieży, Fundacja Sceny Lubelska 30/32, • „A Ty kim…?” spektakl hip-hopowy, Fundacja Twoja Pasja, • Pokaz - Roda „Grupo de Capoeira Angola ZIMBA”

 Projekt współfinansowany przez Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe

 

"Stały repertuar teatru Scena Lubelska 30/32" (2018)

W ramach zadania publicznego zrealizowane zostaną dwadzieścia cztery pokazy przedstawień teatru Scena Lubelska 30/32 wyprodukowanych w latach 2012–2017 ze wsparciem m.st. Warszawy, w tym dwanaście pokazów przedstawień dla dzieci ("Ferajna pana Dropsa", "Pędrek Wyrzutek", "Sto-noga i Spółka") oraz dwanaście pokazów przedstawień dla starszej młodzieży i widzów dorosłych ("Róża ze Skaryszewskiej", "Wiech na 105"). Pokazy te wzbogacą stałą ofertę kulturalną m.st. Warszawy, wpisując się w program wydarzeń kulturalnych 2018 roku, i będą kontynuacją projektów zrealizowanych przez Fundację Sceny Lubelska 30/32 w poprzednich latach. Miejscem realizacji zadania będzie przede wszystkim sala własna Sceny Lubelska 30/32, wyposażona w odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie oraz posiadająca widownię mieszczącą siedemdziesięciu widzów. Ponadto spektakle będą prezentowane min. w ogniskach wychowawczych np. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (w przypadku spektakli dziecięcych) oraz klubokawiarniach i lokalnych instytucjach kultury na terenie m.st. Warszawy (w przypadku spektakli dla dorosłych). Fundacja Sceny Lubelska 30/32 posiada doświadczenie we współpracy z tego rodzaju placówkami i realizowała w przeszłości zadania publiczne obejmujące prezentację w nich spektakli teatralnych (np. zadania "Praska Bajkoteka" z roku 2012 – wsparcie z Narodowego Centrum Kultury, pokazy w świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i innych ogniskach wychowawczych w dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe; "Warszawskie gadanie" z roku 2011 – wsparcie m.st. Warszawy, pokazy w domach dziennej opieki dla seniorów na terenie m.st. Warszawy; "Wiech warszawski, wiech żydowski" z roku 2016 – wsparcie m.st. Warszawy, pokazy m.in. w Muzeum Warszawskiej Pragi – oddziale Muzeum Warszawy, a także coroczny festyn ulicy Skaryszewskiej, realizowany od roku 2010 we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami). Wstęp na wszystkie spektakle będzie darmowy. Realizacja zadania umożliwi stałą, cykliczną prezentację repertuaru Sceny Lubelska 30/32, a zarazem dotarcie z przedstawieniami współtworzącymi ofertę kulturalną m.st. Warszawy do możliwie szerokiej grupy widzów, w tym do dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych oraz do społeczności lokalnej.



"Król i morze" (2018)

„Dlaczego idziesz za mną? - zapytał Król swój cień. - Aby ci nie przychodziły do głowy głupie pomysły - odpowiedział cień. - I abyś przy tym nie zapomniał, że wszystko ma swoją drugą stronę. - Jakże mógłbym o tym zapomnieć - odparł Król i zdziwił się, że mała korona rzucała w słońcu tak duży cień" (cyt. "Król i morze. 21 krótkich opowiastek" H. Janisch). Projekt teatralny poświęcony wybitnemu twórcy prof. Marcinowi Jarnuszkiewiczowi zmarłemu 5 września 2016 roku, jako swoisty hołd złożony niezwykłemu człowiekowi i artyście. Marcin Jarnuszkiewicz reżyser i scenograf teatralny który znacząco wpłynął na charakter polskiego teatru („Balladyna” Słowackiego reż. Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie - 1974; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Jarnuszkiewicz), pedagog akademicki, człowiek o niezwykłej wrażliwości i poczuciu jak sam mówił „piękna”, zanikający rodzaj twórcy-humanisty. Spektakl jako „filozoficzny portret” artysty; materiałem który posłuży do realizacji będzie treść książki „Król i morze” Heinza Janischa (ostatnia praca reżyserska Marcina Jarnuszkiewicza w teatrze w Poznaniu oparta na adaptacji książki "Król i morze" Heinza Janischa) połączona z nagraniami radiowymi i telewizyjnymi (wywiadami) oraz nagranymi rozmowami o Marcinie z rodziną i przyjaciółmi (współpraca z Instytutem Teatralnym im. Raszewskiego w Warszawie). „Król i morze” to 21 krótkich opowiastek H. Janischa które prowokują do myślenia zarówno małego, jak i dojrzałego odbiorcę, otwierają przed nimi nowe sensy i znaczenia. Spektakl - scenki z życia „króla” to w istocie filozoficzne dysputy - prowadzone z kotem, cieniem, morzem, z... samym sobą. Rozważania nad istotą rzeczy - tych błahych, ale i tych bardzo poważnych, analogicznie jak to się miało w życiu twórczym Marcina Jarnuszkiewicza. Przedstawienie na dwóch płaszczyznach - w prostych, a jednak wypełnionych znaczeniem słowach i w obrazach - oszczędnych, nieprzegadanych, skłaniających do refleksji, ale też pozwalających puścić wodze fantazji. Istotnym dopełnieniem projektu będzie warsztat teatralno-plastyczny, adresowany dla dzieci i młodzieży jako rodzaj uzupełnienia odnoszącego się do pracy pedagogicznej Marcina Jarnuszkiewicza, wykorzystujących dotychczasowedoświadczenia Fundacji Sceny Lubelska 30/32 we współpracy z lokalnymi ośrodkami opieki społecznej.



"Most dla pokoleń" - edukacja poprzez teatr w rytmie hip-hop (2018)

Narodowe Centrum Kultury; Kultura - Interwencje

Zadanie jest rozwinięciem naszych dotychczasowych działań kulturalno-edukacyjnych w obszarze wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze młodych warszawiaków. Realizacja zadania zakłada działania teatralno-edukacyjne pogłębiające wiedzę na temat historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy, angażujące warszawską młodzież w budowanie współczesnej tożsamości ich miasta z uwzględnieniem jego historii. W ramach zadania zamierzamy zrealizować cykliczne warsztaty teatralne, muzyczne i historyczne zwieńczone pokazami teatralnymi dla wszystkich mieszkańców Warszawy, ukazującymi w oryginalny sposób dzieje wybranych warszawiaków. Realizacja zadania obejmuje wycieczki, spotkania międzypokoleniowe oraz gromadzenie i czytanie literatury w tym przedwojennej prasy i pamiętników: nawiązanie współpracy z bibliotekami, towarzystwami genealogicznymi, varsavianistami i muzeami. Naszymi działaniami chcemy się wpisać w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, które przypadają na rok 2018.



„Polska na start!” VIII festyn ulicy Skaryszewskiej z okazji setnej rocznicy
uzyskania niepodległości (2018)

Kolejny już, VIII festyn ulicy Skaryszewskiej zadedykowaliśmy setnej rocznicy uzyskania niepodległości naszego kraju. W ramach rocznicy poruszono ważne tematy związane z codziennością pamiętnych dni i miesięcy 1918 roku w Warszawie, a w szczególności życia na co dzień na jej praskim brzegu. Kustosz Muzeum Warszawy, pani Jolanta Wiśniewska, wraz z aktorami zacytowała artykuły z prasy codziennej z tamtego czasu np. „Kurjera Warszawskiego”, „Kurjera Porannego” i „Tygodnika Ilustrowanego”. Dowiedzieliśmy się jakie nastroje panowały w Warszawie, jak się przygotowywała stolica do pierwszych dni wolności oraz jak toczyło się życie na ulicach. Przygotowano również specjalny program artystyczny z udziałem uczniów z klas o profilach: wojskowym i ratowniczym LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 19. Uczniowie przygotowali dla nas specjalne pokazy, którym towarzyszyła muzyka orkiestry dętej Agencji LisArt z repertuarem pieśni i marszy patriotycznych. Przygotowano również reportaż filmowy, w którym mieszkańcy ulicy Skaryszewskiej i okolicy komentują rocznicę niepodległości. Jego pokazodbył się w czasie Festynu. Poza upamiętnieniem rocznicy poruszyliśmy temat dla mieszkańców – kulturę fizyczną i sport na terenie Kamionka i Pragi w pierwszych latach niepodległości. Odbyła się obszerna prelekcja towarzyszącą wystawie plenerowej „Początki kultury fizycznej na Kamionku w niepodległej Polsce”, wygłosił ją specjalista w tej dziedzinie, dziennikarz Robert Gawkowski. Do wydarzeń rocznicowych dołączono, jak co roku, prezentację dorobku twórczego z ostatnich miesięcy: warsztaty, pokazy spektakli dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncerty, zabawa taneczna oraz nowe rodzaje działań związane z dziećmi i młodzieżą m.in. „Konkursy piłkarskie” Klubu Sportowego „Delta” z Warszawy. Jak co roku zaprezentowali się goście: hip-hopowy młodzieżowy zespół „Hope4street” ze Świetlicy Środowiskowej „Mały Książę” z występem artystycznym oraz, na finał „Kapela Heńka Małolepszego” z zabawą taneczną „Na dechach”. Artystyczno-historyczne działania skierowane były do wszystkich: dzieci i dorosłych. Poprzez wspólne działania i zabawę propagujemy wiedzę o przeszłości, dając możliwość dialogu między pokoleniami.


„Wietnam - Ba Lan 3” (2017)

Projekt „Wietnam - Ba Lan 3” jest kontynuacją działań, wspierających i prezentujących sztukę tworzoną przez Wietnamczyków. Nasze poprzednie działania w projektach Wietnam Ba Lan 1 i 2, okazały się wielkim sukcesem. Zawiązała się grupa teatralna wietnamsko polska – „Ba Lan”, która chciałaby móc kontynuować działania związane z prezentacją środowiska warszawskich Wietnamczyków. Nasze projekty rozpoczęte w 2013 r. projektem „Wietnam - Ba Lan” przyczyniają się do wzmacniania więzi Wietnamczyków z Warszawą i jego mieszkańcami, tworzenia oryginalnych i wartościowych wydarzeń kulturalnych. Stwarzają przestrzeń do artystycznego i kulturalnego rozwoju poprzez sztukę. Projekt „Wietnam - Ba Lan” został wyróżniony w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową 3Sektora 2013 ze względu na jego istotne znaczenie dla miasta. Został doceniony również przez samych Wietnamczyków i pokazany na Nowy Rok wietnamski (2014 i 2015). Działania, które realizujemy dają uczestnikom nieskrępowane warunki twórcze, aktywnie angażując ich w proces tworzenia wyjątkowych i podziwianych rozwiązań, wykorzystujących lokalne zasoby i wymianę międzynarodową . Czerpiemy z potencjału miasta m.in.: instytucji publicznych (muzea, teatry, szkoły, biblioteki) do wspólnej kreacji.<!-- [if gte mso 9]>

Projekt współfinansowany  przez dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy

 

„Domy i ludzie” – Festyn z okazji 80-tych urodzin domów przy ul. Skaryszewskiej (2017)

Festyny ulicy Skaryszewskiej powoli stają się tradycją. Co roku mieszkańcy i przyjaciele ulicy zapraszają w swoją okolicę, aby przedstawić dorobek twórczy artystów ściśle związanych ze Skaryszewską. Tegoroczny Festyn „Domy i ludzie” odbędzie się 24 czerwca na skwerze u zbiegu ulic Skaryszewskiej i Lubelskiej oraz w budynkach przy Lubelskiej 30/32 i Skaryszewskiej 10.

Podczas 7. edycji Festynu mieszkańcy i goście świętować będą 80. urodziny domów przy ul. Skaryszewskiej. Kamienic – staruszek jest aż 5, a rocznica ich wybudowania jest wspaniałym pretekstem do wspólnego świętowania. Nie zabraknie tortów dla „solenizantów”, którymi podzielić się będzie można również z mieszkańcami, często starszymi od samych budynków. Jak co roku wydarzenie zbudowane będzie kolektywnie przez mieszkańców ulicy i artystów tworzących w obrębie ulic Lubelskiej i Skaryszewskiej.

Wydarzenie obfitować będzie w warsztaty, występy i spektakle. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi będą mogli m.in. wziąć udział w warsztatach plastycznych, zagrać w gry uliczne czy obejrzeć przedstawienia dla dzieci. Nie zabraknie też malowania twarzy, jak na festyn przystało. Starsi zaś zobaczyć będą mogli występy taneczne, pokaz capoeiry czy spektakle przygotowane przez teatr Scena Lubelska 30/32, Teatr Forum  i studentów Szkoły Aktorskiej im. Jana i Haliny Machulskich. Na zakończenie Festynu Kapela Heńka Małolepszego zaprasza na koncert i zabawę taneczną „Tańce na dechach”.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festynu Ulicy Skaryszewskiej jest WOLNY.

 Gdzie: skwer u zbiegu ulic Skaryszewskiej i Lubelskiej oraz budynek Lubelska 30/32 i Skaryszewska 10

Program:

Godz. 13:00-14:00 (Skaryszewska 10 i  namiot „Scena główna” ul. Lubelska)

·         Uroczysta celebracja 80-tych urodzin domów ulicy Skaryszewskiej z udziałem mieszkańców

·         „Nasza ulica” wystawa plenerowa otwierająca festyn - Klub Sąsiada –

·         „80-latki. Kamienice i ich mieszkańcy/prezentacja historyczna” - Róża Karwecka z Klubu Sąsiada Skaryszewska i Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawy Odział Muzeum Warszawskiej Pragi

Godz. 14:00-17:00 (blok warsztatowy; teren skwer ul. Lubelska/Skaryszewska)

·         Mały punkt gastronomiczny – praski poczęstunek - Klub Sąsiada Skaryszewska oraz Caffe Orange & Pierogarnia

·         „Malarnia” otwarta pracownia plastyczna dla dzieci

·         „Lepiarnia” otwarta pracownia ceramiczna - artyści Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska 30/32

·         „Gemba” plenerowa pracownia malowania twarzy Ani Chojnackiej

·         „Gry uliczne” - warsztaty dla dzieci

·         „Stoisko książki dziecięcej i młodzieżowej” – organizator Środkowa 7 Bareja Klub

·         Stoisko wydawnictwa „Fraszka”

·         "Felek i Mańka a harmonia gra" Teatr uliczny Beaty Łuczak

·         Wystawa „Przejęcie/Przyjęcie” (opieka artystyczna Agnieszka Indyk) - Krzysztof Żwirblis i Komuna Warszawa

·         Strefa sportów miejskich (flippery i warcaby) - Komuna Warszawa

Godz. 14:00-21:00 (namiot „Scena główna” ul. Lubelska)

14:00-15:00 „Tańczą i śpiewają” występ dzieci z przedszkola nr 51 im. Misia Czarodzieja 32 (namiot – scena główna)

15:00-16:00 „Papuga i złota klatka” pokaz plenerowego spektaklu dla dzieci - Młodzieżówka Stowarzyszenia Praktyków Kultury (skwer ul. Lubelska/Skaryszewska) 

16:30-17:00 „Wszystko mogę ale nie wszystko przynosi mi korzyść” Hope 4 Street – koncert; młodzież ze Świetlicy Środowiskowej Mały Książę (namiot – scena główna)

17:00-18:00 „Wiech po żydowsku” – spektakl teatru Scena Lubelska 30/32 (namiot – scena główna)

18:00-19:00 Grupo de Capoeira Angola ZIMBA – pokazy (dziedziniec ul. Lubelska 30/32) 

18:00-18:30 Pokazy - Strefa Tańca z Salsa Passion (namiot – scena główna)

18:30-19:00 Koncert skaryszewski – występy solistów (namiot – scena główna)

19:00-19:30 Chór „Grochów” i Chór „Kamionek” (namiot – scena główna)

19:30-21:00 Koncert i zabawa taneczna - Tańce na dechach – gra „Kapela Heńka Małolepszego” (namiot – scena główna)

Scena Lubelska 30/32 (sala teatralna piętro III ul. Lubelska 30/32):

18:00-19:00 „Ja, Ty, On, My” spektakl Teatru Forum - studenci Szkoły Aktorskiej im. Jana i Haliny Machulskich pod opieką Grzegorza Milczarczyka.

19:00-21:00 BIERNOAGRESYWNI /spektakl w formule Teatru Forum /- Teatr Relacji / kontakt: Ewa Brzozowicz

21:00 zakończenie festynu

 

Projekt współfinansowany  przez dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 

 Mały Warszawiak – edukacja przez działanie (2016)


Projekt jest teatralną podróżą przez różne epoki historyczne związane z dziedzictwem kulturowym Warszawy. W trakcie przygotowań do realizacji spektakli dzieci będą uczestniczyć w spacerach po Warszawie razem z wykwalifikowanym przewodnikiem . Będą robić zdjęcia i pisać teksty do przewodnika warszawskiego.
Projekt jest kontynuacją działań, które podejmujemy w rozwijaniu kompetencji kulturowych i artystycznych młodych Warszawiaków, budowaniu postaw współpracy, kreatywności i komunikacji. Poprzednie doświadczenia pracy z dziećmi pokazały nam jak bardzo skuteczne i potrzebne w Warszawie są działania opierające się na nowoczesnej formie edukacji kulturalnej i społecznej. Działania, które realizujemy aktywnie angażujące dzieci w proces tworzenia i absorbowania wiedzy. Wykorzystujemy potencjał miasta m.in.: instytucji publicznych (muzea, teatry, szkoły, biblioteki) do wspólnej kreacji.

Odbyło się:
•    Nabór dzieci do projektu
•    Warsztaty integracyjne teatralne
•    Próby teatralne
•    4 Pokazy spektakli teatralnych „Sobótkowe dziwy i dziwadła” i „Zdarzyło się na Starówce”
•    Warsztaty muzyczne do spektakli
•    Warsztaty taneczne do spektakli z tancerzem
•    Warsztaty scenografii do spektakli ze scenografem
•    „Warsztaty historyczne” terenowe z przewodnikami
•    Wizyty w Teatrach Warszawskich i Muzeach
•    2 Scenariusze spektakli.
•    Portal społecznościowy projektu.
•    Promocja graficzna i medialna w prasie i radiu
•    Dokumentacja fotograficzna projektu

Projekt zdecydowanie zwiększył aktywności uczestników w działaniach twórczych i edukacyjnych., podniósł poziom kompetencji artystycznych i twórczych uczestników.
Nawiązane zostały silne relacje w grupach. Uczestnicy bardzo się ze sobą zżyli i zaprzyjaźnili. Bardzo chcieliby żeby projekt mógł być dalej kontynuowany. Podniesiona została wiedza uczestników z historii o własnym mieście.
Uczestniczy nabyli odwagi w wyrażaniu siebie poprzez sztukę  oraz odwagi w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych miasta.

(projekt współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy)

 

 

Festyn Skaryszewska z okazji 100-lecia Grochowa (2016)

Tradycją stało się, że w czerwcu na ulicy Skaryszewskiej i Lubelskiej dzieją się ciekawe wydarzenia artystyczne.
W tym roku to już siódme nasze święto, a dodatkową okazją jest stulecie przyłączenia do Warszawy Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia w roku 1916. Co prawda my – ulice Skaryszewska i Lubelska – znajdujemy się na Kamionku, w dawnym miasteczku Skaryszew. Ulice te stały się Warszawą już 21 listopada 1791 roku, o czym świadczą do dzisiaj stojące rogatki grochowskie, zbudowane na ówczesnej granicy miasta w 1823 roku według projektu Jakuba Kubickiego. Dalszą cześć Kamionka, od rogatek do ulicy Podskarbińskiej, dołączono do Warszawy w latach 1889–91.
Niezależnie od tych skomplikowanych dat przyjemnie nam powiadomić, że 11 czerwca w godzinach 14.00–21.00 odbędzie się siódmy festyn „Święto ulicy Skaryszewskiej”,
Program szczegółowy:
14:00
Otwarcie:
Wystawa fotograficzna „Portrety – sąsiedzi z ulicy Skaryszewskiej” (Klub Sąsiada, Skaryszewska 10) [skwer ul. Skaryszewska/Lubelska]
14:00-17:00
Warsztaty [skwer ul. Skaryszewska/Lubelska]:
Otwarte pracownie plastyczne dla dzieci –  ceramiczna i malarska (artyści Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska 30/32)
„Pani Kreseczka i pan Kapiszon” – zabawy podwórkowe dla dzieci
„Radio Szczęście na Pradze nadaje…” – akcja artystyczna Komuny Warszawa
Warsztaty kuglarskie – Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Występy:
14:30
Występ dzieci z przedszkola nr 51 im. Misia Czarodzieja [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
15:00
Pokaz spektaklu Angeliki Olszewskiej „O matko z córką” w reż. Mateusza Olszewskiego (Republika Warszawa) – [III p. Lubelska 30/32]
Ognisko Teatralne u Machulskich – warsztaty i pokazy dla dzieci – [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
„Od Grochowa do… Grochowa” – prezentacja historyczna (Jolanta Wiśniewska, Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddział Muzeum Warszawy) – [Klub „Znośna Lekkość Bytu” Lubelska 30/32]
Strefa Rytmu – spotkanie z muzyką afrykańską [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
16:00
„Warszawa da się lubić” – koncert zespołu Hope 4 Street (młodzież ze Świetlicy Środowiskowej Mały Książę) [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
 „Scenki miłosne wg. Szekspira” – pokaz Teatru Paradox (LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego) [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
17:00
„Róża ze Skaryszewskiej” – spektakl teatru Scena Lubelska 30/32 [III p. Lubelska 30/32]
Piosenka aktorska: Brecht i Kurt Weill – występ studentów Szkoły Teatralnej im. Jana i Haliny Machulskich pod opieką Małgorzaty Wojciechowskiej i Konrada Wantrycha [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
18:00
Pokazy Capoeira Angola [skwer ul. Skaryszewska/Lubelska]
 „Skaryszewska lista przebojów” – występy solistów [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
19:00
„Sobótkowe dziwy i dziwadła” – spektakl Małego Offu [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
20:00
„Potańcówka u Heńka na dechach” – gra Kapela Heńka Małolepszego [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

Wydarzenie jest współfinansowane przez Urząd Miasta st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe.
I objęte patronatem medialnym przez Radio Warszawa.


 

 

Wiech warszawski, wiech żydowski  (2016)

Celem projektu jest produkcja i prezentacja spektaklu opartego na przedwojennych tekstach Stefana Wiecheckiego dobranych w taki sposób, by wydobyć z nich dokument współistnienia w przedwojennej Warszawie dwóch narodowości: Polaków i Żydów. Stefan „Wiech” Wiechecki zasłynął dzięki humoreskom notującym i popularyzującym język warszawskiej ulicy – tzw. wiech przez małe „w”. Mało znanym aspektem jego przedwojennych tekstów jest to, że w istocie obecne są w nich dwa „wiechy”: nie tylko gwara warszawska, lecz także język warszawskich Żydów. Chodzi tu zresztą o coś więcej niż sam język – za pomocą anegdot, relacji sądowych, ulicznych reportaży teksty Wiecha dokumentują nieistniejący dziś świat żydowskich mieszkańców Warszawy; obrazują życie warszawskiej ulicy w czasach, gdy dwie nacje stale się na niej spotykały.

Nowy spektakl nawiązywałby do dwóch przedstawień opartych na tekstach Wiecha, zatytułowanych Wiech na 102 i Wiech na 103, które Scena Lubelska 30/32 wyprodukowała odpowiednio w roku 2008 i 2011, korzystając przy tym ze wsparcia m.st. Warszawy. Spektakle te cieszyły się dużym powodzeniem publiczności i prezentowane były gościnnie w licznych warszawskich instytucjach kultury, m.in. w ówczesnym Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, w Muzeum Pragi czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Podobnie jak dwa poprzednie spektakle, również nowa produkcja byłaby zrealizowana w technice lalkowej. Stanowiłaby jednak zupełnie nową jakość przez programowe skupienie na polsko-żydowskich wątkach przedwojennych tekstów Wiecha. Warto zauważyć, że – mówiąc umownie – „żydowskie” w tematyce opowiadania Wiecha zajmują aż cztery tomy wydawanej przez wydawnictwo vis-a-vis Etiuda edycji jego dzieł.

•    Przygotowanie scenariusza spektaklu na podstawie tekstów Stefana Wiecha Wiecheckiego.
•    Projekt scenografii: tła i lalki.
•    Wykonanie scenografii; lalki i tła do spektaklu
•    Projekt kostiumów do spektaklu.
•    Wykonanie i zakup kostiumów.
•    Próby z wykonawcami na Scenie Lubelska 30/32.
•    Dobór i kompozycja muzyki do spektaklu.
•    Projekt i druk materiałów graficznych: afisz i program
•    Działania promocyjne: promocja w internecie, na portalach społecznościowych, rozesłanie informacji prasowej, kolportaż afisza.
•    Działania promocyjne w rozgłośniach radiowych.
•    Premiera i 5 dalszych pokazów spektaklu w wybranych miejscach.
•    Dokumentacja fotograficzna i filmowa wybranego spektaklu.
•    Podsumowanie i rozliczenie projektu.

Policzalnymi rezultatami realizacyjnymi projektu to przede wszystkim produkcja spektaklu teatralnego i jego sześć pokazów w roku 2016.
Wstęp na pokazy był darmowy; każdy z pokazów obejrzało około 60 widzów, co daje łączną liczbę ok. 360 widzów.

(projekt współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy)

Festyn „Święto Skaryszewskiej – ulica otwarta” (2015)

Kolejny VI Festyn obejmujący teren ulic Skaryszewska/Lubelska który ma już niemalże stałą obecność w kalendarzu wydarzeń artystycznych społeczności tego rejonu Warszawy został pomyślnie ukończony. Naszym mottem VI edycji festynu było hasło – „ulica otwarta” w związku z tym udało się zrealizować wszystkie planowane punkty dotyczące współpracy z sąsiadującymi z ulicami Skaryszewska i Lubelska instytucjami dolnego Kamionka: Teatru Powszechnego, LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. Jasińskiego z Teatrami „Paradoks” i Teatrem „Parabuch”, Muzeum Warszawy odział Muzeum Pragi, Muzeum „Czar PRL”, Klubokawiarnią 2/8 i Wedlem. Pretekstem do wspólnych działań było hasło – szukamy śladów PRL-owskiej przeszłości na Warszawskiej Pradze (opieka merytoryczna Muzeum Warszawskiej Pragi), wspólnie zrealizowaliśmy cały szereg inicjatyw – Prelekcja o historii powojennej Kamionka, programy kabaretowe szkół, gra miejska, warsztaty bajek dla dzieci, pokaz mody „Sawa 2015” oraz nawiązujący do bazaru „Ciuchy” z lat powojennych Kiermaszu Artystycznego „Ciuchy”.

Oczywiście w działaniach na festynie nie zabrakło atrakcyjnych, sprawdzonych propozycji artystycznych działań twórców z „Kolonii Artystycznych” Skaryszewska/Lubelska - artystów pracowni z domu Skaryszewska 15 (koncert/warsztat „Strefa Rytmu”, warsztaty szczudlarskie Stowarzyszenia Praktyków Kultury oraz pokazu „Capoeira Angola”), a społecznością artystyczną z ul. Lubelskiej (Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32, Scena Lubelska, Pracownia Sitodruku i Komuny Warszawa) z mieszkańcami uczniami z ul Skaryszewskiej Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Skaryszewska 10.

Ważnym akcentem dla społeczności lokalnej było umieszczenie tabliczki informacyjnej na pomniku krzyżu upamiętniającym męczeństwo mieszkańców Warszawy w Obozie Przejściowym „Dulag” w czasie II Wojny Światowej (obecnie Zespół Szkół Specjalnych nr 89 ul. Skaryszewska 8) o treści – „PAMIĘCI DZIESIĄTKÓW TYSIĘCY POLAKÓW DEPORTOWANYCH Z NIEMIECKIEGO OBOZU DURCHGANGSLAGER I NA ROBOTY PRZYMUSOWE DO NIEMIEC W LATACH 1941-1944.”

Do tańca zagrała popularna „Kapela Heńka Małolepszego” dla starszych a dla młodych pokaz Brak Dance „Sztuka na ulicę – samochody do galerii”; premiera płyty „Praskie Bity” – Hope 4 Street. Na zakończenie pokazaliśmy interaktywny spektakl pt. „Rodzina” Teatru Praktycznego”.

 

 



"Podróże do wczoraj i do dziś" – edukacja przez działanie"

Projekt jest teatralną podróżą przez różne rejony świata związane z dziedzictwem wielokulturowym Warszawy. W trakcie przygotowań do realizacji spektakli dzieci będą uczestniczyć w wielokulturowych wycieczkach po Warszawie. Zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu wielokulturowości ale również wiedzę dotyczącą oferty kulturalnej miasta, wiedzę dotycząca literatury innych kultur ponieważ sięgniemy do tradycyjnych podań literackich (baśni i legend) oraz nabędą umiejętności artystyczne podczas budowania scenografii do przedstawień i teatralne, podczas pracy aktorskiej nad rolą. Podstawą do naszych działań jest pobudzenie w dzieciach wyobraźni, twórczej ekspresji, kreatywności i przekazanie dzieciom wiedzy oraz umiejętności służących lepszemu rozumieniu innego człowieka, siebie i swojej roli w kulturze. Poprzez nasze działania wprowadzamy dzieci do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym stolicy i angażujemy je w procesy upowszechniania kultury.

W związku z istniejącymi problemami związanymi ze zbyt niskim poziomem edukacji kulturalnej i artystycznej w warszawskich szkołach, brakiem rozbudowanej oferty kształcenia interkulturowego i wielokulturowego w większości szkół, nastawieniem części szkół na przekazywanie wiedzy bez kształtowania umiejętności, niskim poziomem przygotowania uczniów do współdziałania i pracy zespołowej, organizacja „Fundacja Sceny 30/32” realizuje zadanie, którego celem jest kształcenie artystyczne, interkulturowe i wielokulturowe grupy dzieci ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Warszawy podczas cyklicznych spotkań w okresie marzec-grudzień 2015, przygotowujące do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym Warszawy.

Miejsce, w którym będą odbywać się zajęcia teatr „Scena Lubelska 30/32” jest szczególne bo tworzący platformę wymiany do działań kulturalnych. Jest przestrzenią, w której spotykają się przedstawiciele środowisk artystycznych i kulturalnych. Pobyt w tym miejscu wciąga dzieci w obieg kultury. Odbiorcy projektu nie tylko, że będą odbiorcami kultury to również jej twórcami.

Niniejszy projekt wykorzysta sieć kontaktów zbudowaną w trakcie dotychczasowej pracy teatralnej z dziećmi przy projektach „Małe Off” https://www.facebook.com/groups/1499077923702068/?fref=ts, „Szekspir Hip-Hop” i „Wietnam-Ba Lan” https://www.facebook.com/groups/721848847841696/?ref=ts&fref=ts. Realizowanych przez Stowarzyszenie Pracownie twórcze Lubelska 30/32. Zakładamy możliwość włączenia w zajęcia dzieci z wybranych rodzin mniejszości.

Działania podzielone są na dwa etapy związane z historią mniejszości w wielokulturowej Warszawie. Sytuacja ta uległa zmianie w związku z wybuchem II Wojny Światowej.

Etap I zajmuje się wielokulturowością Warszawy przed wojną i realizuje działania związane z edukacją dotyczącą tego zagadnienia. Finałem tego etapu jest realizacja przedstawienia.

Etap II zajmuje się wielokulturowością Warszawy po zakończeniu II WŚ i realizuje działania, związane z edukacją dotyczącą tego zagadnienia. Finałem tego etapu jest realizacja dwóch przedstawień i pokazy filmu w szkołach podstawowych na terenie Pragi Północ dokumentującego przebieg projektu.

(Finansowanie: Urząd Miasta st. Warszawa)

 

 

 
„Wietnam - Ba Lan 2” (2015)

Projekt „Wietnam - Ba Lan 2” jest kontynuacją działań, które podejmujemy w budowaniu dialogu między Wietnamczykami i Polakami z Warszawy. Poprzednie doświadczenie pracy z Wietnamczykami pokazało nam jak bardzo potrzebne w Warszawie są działania podejmujące tematykę mniejszości warszawskich i budujące więzi imigrantów z miastem poprzez włączanie ich w życie kulturalne i społeczne.

Nasze działania rozpoczęte w 2013 r. projektem „Wietnam - Ba Lan” Interdyscyplinarnym projektem artystycznym” (zrealizowanym finalnie w Teatrze Stara Prochownia) przyczyniają się do wzmacniania więzi Wietnamczyków z Warszawą i jego mieszkańcami. Dają im możliwość artystycznego i kulturalnego rozwoju poprzez sztukę. Projekt „Wietnam - Ba Lan” Interdyscyplinarny projekt artystyczny” został wyróżniony w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową 3Sektora 2013 ze względu na jego istotne znaczenie dla miasta. Został doceniony również przez samych Wietnamczyków i pokazany na Nowy Rok wietnamski (2014).

Wobec wciąż istniejącego problemu niewystarczająco rozwiniętych mechanizmów dialogu międzykulturowego w Warszawie zależy nam na możliwości kontynuacji naszych działań.

Finał projektu Wietnam Ba Lan 2 festyn:

Sobota 12 grudnia 2015, godz.: 13:00-19:00; Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24

• Wystawa fotografii reporterskiej

• Pokaz spektaklu dziecięcego pt. „Baśnie trzech kultur”

• Pokaz sztuk walki Nama

• Poczęstunek

• „Dzieci błękitnego smoka” - gry i zabawy dla dzieci

• Koncert tradycyjnej muzyki wietnamskiej

• Pokaz spektaklu „Ba Lan”

• Pokaz filmu "Inne, ale nasze" Ton Van Anh (rozmowa z autorką)

(Finansowanie: Urząd Miasta st. Warszawa)

 



Moja ulica – opowieści mieszkańców ulicy Skaryszewskiej
Celem projektu „Moja ulica – opowieści mieszkańców ulicy Skaryszewskiej” jest prezentacja historii ulicy Skaryszewskiej zrekonstruowanej w oparciu o zebrane relacje jej mieszkańców. Twórcy Sceny Lubelska 30/32 od kilku lat zaangażowani są w działania na rzecz popularyzacji lokalnej historii, których głównym wyrazem była realizacja w latach 2010–14 czterech festynów pod nazwą „Święto ulicy Skaryszewskiej”, organizowanych przez artystów związanych ze Sceną przy współpracy Wspólnoty Mieszkaniowej z kamienicy przy Skaryszewskiej 10. Działania związane z przygotowaniem festynów zaowocowały powstaniem bogatego zbioru opowieści dokumentujących historię ulicy oraz nawiązaniem licznych kontaktów z jej dawnymi i obecnymi mieszkańcami. Projekt „Moja ulica – opowieści mieszkańców ulicy Skaryszewskiej” przewiduje produkcję i prezentację spektaklu teatralnego opartego na wspomnieniach mieszkańców ulicy, w tym zwłaszcza kamienicy przy Skaryszewskiej 10.

(Finansowanie: Urząd Miasta st. Warszawa)