„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka arcydzieło staropolskiej literatury religijnej XVII wieku. Dzieło łączące w sobie cechy tradycji misteryjnej średniowiecza i ludowej twórczości.
Spektakl Teatru Scena Lubelska jest próbą odtworzenia tradycji misterium teatralnego połączonego ze współczesnym muzycznym i plastycznym teatrem. Zabawne wręcz groteskowe typy prostych ludzi, ich reakcje i działania na tle tajemnicy zmartwychwstania.