„Oberki do końca świata” to spektakl o odchodzeniu ostatniego pokolenia wiejskich muzykantów, rodu Wichrów, skrzypków z okolic Nowego Miasta nad Pilicą i Przysuchy, obejmująca lata od wybuchu drugiej wojny aż po dziś dzień. Traktuje o rzeczach małych i wielkich, o miłości i nienawiści, o przemijaniu i trwaniu.

Spektakl „Oberki do końca świata”  to  akcja teatralna z udziałem muzyków młodego pokolenia, zajmujących się kulturą tradycyjną Mazowsza. Muzyka – Oberki zarówno te oryginalne, jak i „improwizowane na temat” – pełnią funkcję refrenu, są punktem zapalnym historii zwyczajnych i okraszonych cudownością.
Spektakl jest jednocześnie osobistą wypowiedzią wszystkich wykonawców od lat zajmujących się tradycyjna muzyką Mazowsza i centralnej polski.                          
Poza warstwą muzyczną w spektaklu istotną rolę odgrywa gra aktorów połączona z prostotą rekwizytów imitującą ludową twórczość.
W projekcie wykorzystano szerokie spektrum technik teatralnych i muzycznych, tak aby prezentowaną fabułę opowiedzieć różnymi , środkami; nie tylko słowem, ale i dźwiękiem, tańcem, ruchem scenicznym i plastyką; ikonografią, scenografią.