100-noga i spółka

100-noga i spółka - interaktywne miniprzedstawienia dla dzieci z rodzicami w lokalach publicznych, przedszkolach i szkołach. Przedstawienia mają formę teatralnych spotkań z dziećmi opartych na wybranych fragmentach polskiej i światowej literatury dziecięcej (interesuje nas to, co można nazwać kanonem literatury dla dzieci - twórczość m.in. Jana Brzechw, Bolesława Leśmiana Katarzyny Żytomirskiej) i skonstruowanych w taki sposób, by uruchomić aktywność dzieci i włączyć je w akcję przedstawienia (poprzez dialog, śpiew, wspólne muzykowanie na podstawowym poziomie, np. wygrywanie rytmu, wspólne czynności, np. poszukiwanie zagubionego bohatera spektaklu).

Sprzyjać temu ma m.in. kameralna, przyjazna, rodzinna przestrzeń i bliski kontakt aktorów z widzami  -  dwa czynniki w założeniu znacznie różne od typowej sytuacji w dziecięcym teatrze lalkowym. Szczególną cechą przedstawień jest otwartość na aktywny udział rodziców, którzy także będą zaproszeni do włączenia się we wspólne działania aktorskie. Cecha ta ma stanowić kolejny wyróżnik w stosunku do typowej sytuacji teatralnej z podziałem na aktywnych wykonawców i bierną publiczność. Zamiarem jest tu propozycja wspólnej zabawy, która nie tylko wtajemnicza w świat literatury i teatru, ale również ułatwia kontakt rodziców z dziećmi i nadaje mu nowy wymiar. Interaktywne spektakle są skierowane do dzieci w wieku 5 –12 lat. Nie mając formy dydaktycznej i odbywając się poza ramami edukacji szkolnej, nasze spektakle mają jednak umożliwiać dzieciom spotkanie z bohaterami klasyki literatury dziecięcej i pogłębiać ich zainteresowanie sztuką i literaturą; narzędziem, które w tym celu wybieramy, jest wspólna zabawa.
•    Jest możliwość grania przedstawień w trzech wersjach obsadowych (różnica cenowa)
Wykonawcami przedstawień są aktorzy teatru Scena Lubelska 30/32, aktorzy zawodowi i praktycy warsztatowi  - czworo aktorów i jedna osoba obsługi technicznej w jednym pokazie.